piątek, sierpień 31, 2018

Jak analizować opłacalność lokat bankowych?

Kiedy lokata bankowa jest najbardziej opłacalna dla inwestora indywidualnego? W artykule poznasz najważniejsze metody monitorowania depozytów oszczędnościowych, aby osiągnąć z nich maksymalne korzyści ekonomiczne. Opłacalność lokaty bankowej zależy w dużym stopniu od kształtowania cyklu koniunkturalnego, o którym również mowa w poniższym artykule.

Analiza opłacalności lokat bankowych w odniesieniu do wahań cyklu koniunkturalnego
Lokata bankowa jest najbardziej opłacalna w okresie wysokich stóp procentowych, ale jeszcze przy w miarę niskiej inflacji. Zmiany polityki monetarnej rozkładają się z opóźnieniem w gospodarce. Z tego powodu najlepiej zakładać lokaty bankowe już po pierwszej podwyżce stóp procentowych, bo historyczne uwarunkowania potwierdzają, że pierwsza podwyżka symbolizuje kolejne. W ten sposób jesteś w stanie po prostu więcej zarobić. Wysokie stopy procentowe zachęcają do oszczędzania, a zniechęcają do kredytowania potrzeb konsumpcyjnych. A to stanowi o głębokich zmianach na poziomie krajowej, a często międzynarodowej gospodarki. Ostatni kryzys finansowy potwierdził zdecydowanie powyższe wskazówki. A co robić przy bardzo niskich stopach procentowych? Czy wtedy lokata bankowa jest warta uwagi? Oczywiście tak, ale pod warunkiem, że zaczniesz typowa tylko promocyjne depozyty oszczędnościowe. Na rynku funkcjonuje wiele banków detalicznych, a każda instytucja finansowa posiada promocyjne lokaty na 2 – 3 miesiące, rzadko dłużej, do tego przy limicie kapitału. To nie jest duża przeszkoda, jeżeli sprawnie zarządzasz kapitałem. Różnice w oprocentowaniu są spore, a zatem warto się z nimi zainteresować. Inny sposób to łączenie lokat bankowych z innymi instrumentami rynku kapitałowego. Lokata bankowa ma przede wszystkim chronić kapitał przed inflacją w długiej perspektywie. To również szansa na złapanie oddechu po podejmowaniu poważnych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli posiadasz bezpłatny rachunek w domu maklerskim nie odkładaj na nim wycofanych pieniędzy, ale przenoś środki od razu na lokaty. Nawet niewielkie zyski są godne uwagi, zanim wytypujesz kolejną inwestycję.

Oszczędności uzależnione od sytuacji makroekonomicznej
Opłacalność lokat bankowych jest uzależniona zdecydowanie od wahań stóp procentowych, od cyklu koniunkturalnego, od regulaminu banków detalicznych, od ogólnej sytuacji społeczeństwa. Przy niskim poziomie zarobków większość społeczeństwa po prostu nie ma za bardzo perspektyw na oszczędzanie. Lokata bankowa pozwala jednak wygenerować drobny zysk od niewielkich kwot. Nie zapominaj o tym.