środa, marzec 8, 2017

Rejestr dłużników – dlaczego niezbędny?

Funkcjonowanie rejestrów dłużników to najczęściej problem dla większości kredytobiorców, szczególnie o negatywnej historii kredytowej. Warto jednak podyskutować o znaczeniu rejestrów dłużników dla ogólnego bezpieczeństwa ekonomicznego i z perspektywy rozwoju oferty kredytowej w największych instytucjach finansowych, kliknij tutaj i sprawdź najlepsze oferty.

Rejestr dłużników przyśpiesza pracę doradców finansowych w bankach detalicznych, w parabankach, a nawet w strefie pożyczek społecznościowych. W Polsce najpopularniejszy rejestr to Biuro Informacji Kredytowej, a także Krajowy Rejestr Dłużników i bazy dedykowane w Biurze Informacji Gospodarczej. Doradca finansowy po zerknięciu do rejestru dłużników od razu wie, z jakim klientem ma mniej więcej do czynienia. Każdy pożyczkodawca posiada wytyczne dotyczące udzielania kredytów. Nawet Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski wskazują na potrzebę monitorowania pożyczkobiorców. Dlaczego? Przede wszystkim problem dużego banku to praktycznie problem całego społeczeństwa. Bank z ogromem ryzykownych umów kredytowych to prosta droga do bankructwa, a co za tym idzie utraty standardowych depozytów. Oczywiście system prawny i normy KNF oraz NBP ochraniają społeczeństwo przed podobnymi przypadkami, ale to jednak pokazuje aspekt odpowiedzialności za dokładne kontrolowanie klientów bankowości detalicznej, czy właśnie bardziej ryzykownych parabanków.

Rejestr dłużników to także element pewnego zaufania społecznego. Człowiek, który spłaca zobowiązania terminowo ma znacznie większe szanse uzyskania ważnych kontraktów. Z takimi ludźmi podpisuje się również bez problemu poważne umowy. Widoczność w rejestrze dłużników uniemożliwia natomiast ubieganie się o kredyt w sklepach. Obecność w rejestrze połączona z konsekwencjami prawnymi, społecznymi i ogólnie formalnymi to ostatecznie ogromna motywacja do szybkiej spłaty różnorodnych długów. Nieuczciwy pożyczkobiorca jest napiętnowany, a to opłaca się uczciwym podmiotom występującym w obrocie gospodarczym. Co myślisz o wykorzystywaniu rejestrów dłużników w praktyce udzielania kredytów gotówkowych?