piątek, luty 26, 2021

Dlaczego kredyty konsolidacyjne to ciekawa opcja?

Niewątpliwie w wielu przypadkach i różnorodnych okolicznościach kredyty konsolidacyjne mogą się okazać interesującą propozycją. Warto się dokładnie przyjrzeć temu tematowi, ponieważ jest to dosyć specyficzny rodzaj zobowiązania finansowego. Jest on przeznaczony dla osób, które mają długi w bankach i chcą połączyć je w jeden. Dodatkowo niejednokrotnie tym sposobem udaje się także zmodyfikować nieco warunki spłaty zadłużenia. Wszystko zależy tutaj jednak od ustaleń z bankiem oraz od tego, jak prezentują się długi, które aktualnie się spłaca.

Możliwość wprowadzenia zmian do warunków spłaty zadłużeń

Kredyty konsolidacyjne mają nam do zaoferowania spore możliwości. Niejednokrotnie opcja modyfikacji warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań może być bardzo atrakcyjnym oraz potrzebnym rozwiązaniem. Ważne jest jednak, aby dogłębnie analizować szczegóły w tym zakresie. Może się bowiem zdarzyć, że zależy nam na obniżeniu comiesięcznych rat. Osiągnięcie tego celu może być dostępne, niemniej jednak często taka operacja wiąże się z wydłużeniem czasu trwania zobowiązania. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów całkowitych długu, ponieważ odsetki naliczane są wraz z upływem czasu. Tego typu mechanizmów należy być świadomym, ponieważ w przeciwnym razie łatwo o nietrafioną decyzję.

Wygodne połączenie kilku długów bankowych w jeden

Z pewnością kredyty konsolidacyjne mogą stanowić również interesującą propozycję ze względu na fakt, że pozwalają one na połączenie kilku długów zaciągniętych w bankach w jeden. To z kolei ma spore znaczenie od strony organizacyjnej. Zamiast spłacać kilka zróżnicowanych rat, spłaca się jedną. Wykonuje się zatem jeden przelew i nie trzeba zapamiętywać kilku oddzielnych kwot wraz z innymi parametrami przelewów. Jest po prostu jeden zestaw danych, który należy wykorzystywać.

Kredyty konsolidacyjne są skierowane do stosunkowo wąskiej grupy osób. Jednocześnie stanowią one swoiste odstępstwo od zasady, że ludzie zadłużeni nie powinni zaciągać kolejnych zobowiązań. Ważne jest jednak to, aby do sprawy podchodzić z rozsądkiem. Trzeba naprawdę wnikliwie prześledzić swój budżet i dostępne oferty, a także rzetelnie przemyśleć je pod kątem własnych potrzeb na podstawie kalkulacji.

poniedziałek, grudzień 21, 2020

Jak wygląda prognoza stóp procentowych dla kredytów gotówkowych?

Obecne czasy są bardzo korzystne dla kredytobiorców. Niskie stopy procentowe sprawiają, że zaciągane zobowiązania są dość tanie. To samo zresztą – niestety – dotyczy również lokat i innych form depozytów, których przechowywanie w banku stało się po prostu nieopłacalne. Poznanie przyszłości, byłoby w tym momencie bardzo wskazane. Co ciekawe, niektórzy analitycy doszli do wniosku, że w przeciągu 10 najbliższych lat, wartość stóp procentowych raczej nie wzrośnie.

Dlaczego znamy przyszłość?

Wysokość stóp procentowych można przewidzieć na podstawie tzw. kontraktów terminowych IRS, czyli rozliczeń długoterminowych pomiędzy podmiotami na rynku międzybankowym. Kontrakty te oprocentowane są zgodnie z określonymi stopami procentowymi, których wartość – zgodnie z przewidywaniami rynku – ma utrzymywać się na dość stałym poziomie przez najbliższe lata. Analitycy są zgodni, że za 2 – 3 lata może nas czekać niewielki wzrost rat kredytów gotówkowych, ale będzie to raczej jednorazowa tendencja, która przełoży się na stały poziom stóp przez najbliższe 10 lat.

Co to oznacza w praktyce?

Trzeba przyznać, że analizowanie czegoś na podstawie tak skądinąd niepewnego czynnika, jest przedsięwzięciem dość ryzykownym. Zgodnie z tą analizą, wartość raty o wysokości mniej więcej 400 złotych, wzrośnie do końca najbliższego dziesięciolecia o zaledwie 100 złotych. Analiza ta jest o tyle istotna, że w oparciu o nią można podejmować decyzje co do zaciąganych zobowiązań. Mając pewność, że stopy procentowe (i związane z nimi koszty kredytów) raczej nie wzrosną, nie trzeba będzie zaciągać zobowiązań o stałym oprocentowaniu. Racja, stała wartość tych rat utrzymana zostanie wyłącznie przez kilka lat, czyli nie na cały czas kredytowania, ale i tak pozwoliłaby ona przeczekać zbliżający się wstrząs. O ile on w ogóle nastąpi…

Realizm prognoz ekonomicznych

Nie jest tajemnicą, że obecny, bardzo niski zresztą poziom stóp procentowych, jest „zasługą” pandemii koronawirusa. Można być raczej pewnym, że problem ten nie rozwiąże się do połowy przyszłego roku, co oczywiście przełoży się na półroczną stabilność wysokości rat. Należy jednak pamiętać, że ostatnio pojawiły się inne analizy, które jasno wskazywały, że okres gwałtownego wzrostu stóp procentowych, ma przypaść na lata 2022/2023. Trzeba też podkreślić, że analiza wykonana na podstawie kontraktów IRS, nie jest w pełni wiarygodna i nie można w oparciu o nią podejmować decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Niemniej perspektywa pozyskiwania tanich kredytów przez najbliższe 10 lat, świadczy o tym, że sytuacja gospodarcza państwa jest bardzo zła.

Kilka słów podsumowania

O ile dla kredytobiorców perspektywa wieloletniej obniżki stóp procentowych jest czymś korzystnym, o tyle z punktu widzenia posiadaczy wkładów, jest ona krańcowo niekorzystna. W ten sposób pośrednio zachęca się ludzi do inwestowania w aktywa trwałe, które nie są środkami pieniężnymi. Cóż, takie czasy właśnie nadeszły.

poniedziałek, październik 26, 2020

Kiedy kredyt konsolidacyjny może się nam przydać?

Kredyt konsolidacyjny bez wątpienia może okazać się bardzo przydatny, dlatego też wiele osób korzysta z tego rodzaju rozwiązań. Zanim jednak podejmiemy decyzję w tym zakresie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie możliwości daje nam ten rodzaj zobowiązania. Trzeba również wiedzieć, dla kogo jest on przeznaczony. Taka wiedza merytoryczna jest bardzo potrzebna, gdyż bez odpowiednich informacji trudno jest zarządzać swoim budżetem. To jednak tylko część czynności analitycznych i danych, które musimy zgromadzić. Trzeba więc przygotować się na konieczność podjęcia szeregu rozmaitych działań w naszym procesie decyzyjnym.

Chęć modyfikacji warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań

Kredyty konsolidacyjne powstały z myślą o osobach mających już na swoim koncie długi zaciągnięte w bankach. Dzięki konsolidacji zobowiązań można niejednokrotnie zmodyfikować nieco warunki, na jakich spłacamy nasze zadłużenie. Nieraz może się to naprawdę bardzo przydać, ponieważ nasze finanse mogą ulegać rozmaitym zmianom, zobacz czy Ci się to opłaca na 17bankow.com. Może więc zdarzyć się, że zależeć nam będzie, na przykład, na obniżeniu wysokości comiesięcznie płaconych rat. Kredyty konsolidacyjne niejednokrotnie to umożliwiają, choć trzeba pamiętać, że wiązać się może z tym wydłużenie okresu kredytowania, a często również podwyższenie kosztów całkowitych zadłużenia. Musimy więc zawsze dokładnie sprawdzić parametry ofert kredytów konsolidacyjnych, a także warunki naszych dotychczasowych zadłużeń. Trzeba również zbadać, jakie są nasze potrzeby i oczekiwania w stosunku do kredytu konsolidacyjnego.

Chęć połączenia kilku zadłużeń w jedno

Osoby, które spłacają kilka kredytów, niejednokrotnie mogą chcieć połączyć istniejące zobowiązania w jedno. Może to być wygodne chociażby z perspektywy spłacania rat – zamiast wykonywać kilka przelewów na różne kwoty, można wówczas robić tylko jeden przelew. Kredyt konsolidacyjny umożliwia tego rodzaju modyfikację. Od strony organizacyjnej może więc być to naprawdę interesująca opcja. Jeżeli jednak miałaby to być nasza jedyna motywacja do skorzystania z takiego zobowiązania, przedsięwzięcie może stracić swój sens – w końcu wspomniane wcześniej koszty całkowite zadłużenia mają bezpośrednie przełożenie na nasz budżet i trzeba mieć tego świadomość.

środa, sierpień 12, 2020

Bezpieczeństwo lokat bankowych

Lokaty bankowe to jedne z najstarszych propozycji finansowych oferowanych przez róźne instytucje finansowe. Najczęściej jednak tego rodzaju depozyty przyjmowane są przez SKOKi i banki- instytucje, które są jednymi z najbardziej zaufanych i stabilnych jednostek oferujących podobne warianty finansowe.

Kontrola

Lokowanie środków finansowych w bankach stanowią jeden z bezpieczniejszych form deponowania pieniędzy dostępnych na rynku finansowym i taka forma stanowi minimalne ryzyko dla klientów, którzy chcieliby skorzystać z takiej formy oszczędzania. Banki są restrykcyjnie kontrolowane przez państwo, dlatego klienci mogą czuć się bezpieczni w sytuacji, gdy będą zamierzali ulokować pieniądze w tego typu instytucjach finansowych. Większość decyzji, które podejmują banki muszą być zgodne z prawem bankowym, a także ustawami kredytowymi, a więc podlegają ustaleniom odgórnie ustalanym przez organy państwowe. Ważne są również rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która stanowi również ważny organ kontroli banków.

Wszelkie spory i reklamacje, które mogą składać klienci w związku z wszelkimi problemami z bankami są bardzo sprawnie rozpatrywane i ujednolicone prawnie co ułatwia cały proces. Rzecznik konsumenta to pierwszy organ, u którego mogą dochodzić swoich praw pokrzywdzeni konsumenci przez banki w powiecie czy mieście. Jeśli chodzi o pozew zbiorowy dochodzenie swoich praw dokonuje się za pośrednictwem UOKiK.

Gwarancje

W szczególnych przypadkach może dojść do upadku SKOKu czy banku choć takie prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Wówczas istnieją specjalne zabezpieczenia, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy zdeponowanych w tego typu instytucjach finansowych. Tak zwany Bankowy Fundusz Gwarancyjny to swoiste zabezpieczenie, które chroni konsumentów, klientów banków przed ryzykiem upadku instytucji finansowych. Instytucja BFG tworzy rezerwę finansową stworzoną na wypadek upadku jednego z członków tego typu funduszu. Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy banków w formie specjalnych składek, dlatego też chroni to wszystkich klientów w sposób jednakowy i sprawiedliwy. Równowartość stu tysięcy euro to gwarancja przewidziana na każdego klienta niezależnie od liczby posiadanych rachunków w banku. Całość kwoty gwarantowanej dotyczy sumy wszystkich środków, które klienci zdeponowali na lokatach terminowych, RORach, kontach oszczędnościowych i bieżących rachunkach i obejmuje oprócz wkładu poniesionego przez klienta również odsetki.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków w bankach gwarantuje państwo i instrumenty, które prawnie regulują to co klienci wpłacają na konta i lokaty. Można więc uznać, że każda osoba, która zechce zaoszczędzić środki w bankach może czuć się bezpiecznie i pewnie. W ten sposób ważne dla klienta powinno być przede wszystkim jak wysokie jest oprocentowanie i czas na jaki zostaną zdeponowane środki finansowe w bankach.

czwartek, czerwiec 4, 2020

Jak zweryfikować swoje finanse przy kredycie gotówkowym?

Jeśli zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu gotówkowego, musimy zweryfikować, czy takie zobowiązanie nie jest ponad nasze siły. Chodzi o to, czy nasz budżet jest w stanie udźwignąć konieczność spłacania comiesięcznych rat, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Trzeba także mieć na uwadze perspektywy dotyczące naszych finansów, chociaż nasze analizy musimy opierać na analitycznych danych i dokumentach. Weryfikacja naszej sytuacji finansowej może nam znacząco pomóc przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kredytu gotówkowego, dlatego też nie możemy jej bagatelizować.

Dlaczego potrzebna jest analiza własnej sytuacji finansowej?

Jak wiadomo, instytucje bankowe sprawdzają naszą zdolność kredytową, jeśli aplikujemy o kredyt gotówkowy. Niemniej jednak nie możemy polegać wyłącznie na ich działaniach – nie mają one bowiem dostępu do wszystkich informacji, a poza tym za taką analizę odpowiedzialne są osoby z zewnątrz, a nie my sami. Samodzielne sprawdzenie własnej sytuacji finansowej może nam pomóc w ocenie naszych szans na uzyskanie kredytu gotówkowego, a także dać nam pogląd na to, jakie warunki zadłużenia mogą być adekwatne do okoliczności. Jest to z pewnością bardzo przydatne narzędzie w procesie decyzyjnym odnoszącym się do zobowiązań finansowych.

Operowanie faktami i skrupulatność

Trzeba pamiętać o tym, aby skupiać się na faktach i dokładnie zbadać swoje finanse. Nie możemy działań na podstawie domysłów, czy też wspomnień, które z biegiem czasu mogły już przecież ulec zatarciu i rozmyciu w naszej głowie. Należy przeprowadzać kalkulacje bazujące na dokumentacji oraz uwzględniające szereg czynników. Do naszych zadań musimy podejść z wielką wnikliwością i skrupulatnie podchodzić do swoich działań.

Jakie dane musimy wziąć pod uwagę?

Jeśli chodzi o naszą sytuację finansową, wszelkie dane mogą mieć duże znaczenie, dlatego nie należy skupiać się wyłącznie na podstawowych elementach swojego budżetu. Duże znaczenie z pewnością ma to, ile zarabiamy, ile wydajemy, ile osób znajduje się w naszym gospodarstwie domowym, ile mamy oszczędności, a także, czy nasze przychody są stabilne. To jednak tylko część kwestii, które musimy poruszyć w naszych analizach, dlatego nie należy się ograniczać w tym zakresie tylko do elementarnych zagadnień.