poniedziałek, grudzień 21, 2020

Jak wygląda prognoza stóp procentowych dla kredytów gotówkowych?

Obecne czasy są bardzo korzystne dla kredytobiorców. Niskie stopy procentowe sprawiają, że zaciągane zobowiązania są dość tanie. To samo zresztą – niestety – dotyczy również lokat i innych form depozytów, których przechowywanie w banku stało się po prostu nieopłacalne. Poznanie przyszłości, byłoby w tym momencie bardzo wskazane. Co ciekawe, niektórzy analitycy doszli do wniosku, że w przeciągu 10 najbliższych lat, wartość stóp procentowych raczej nie wzrośnie.

Dlaczego znamy przyszłość?

Wysokość stóp procentowych można przewidzieć na podstawie tzw. kontraktów terminowych IRS, czyli rozliczeń długoterminowych pomiędzy podmiotami na rynku międzybankowym. Kontrakty te oprocentowane są zgodnie z określonymi stopami procentowymi, których wartość – zgodnie z przewidywaniami rynku – ma utrzymywać się na dość stałym poziomie przez najbliższe lata. Analitycy są zgodni, że za 2 – 3 lata może nas czekać niewielki wzrost rat kredytów gotówkowych, ale będzie to raczej jednorazowa tendencja, która przełoży się na stały poziom stóp przez najbliższe 10 lat.

Co to oznacza w praktyce?

Trzeba przyznać, że analizowanie czegoś na podstawie tak skądinąd niepewnego czynnika, jest przedsięwzięciem dość ryzykownym. Zgodnie z tą analizą, wartość raty o wysokości mniej więcej 400 złotych, wzrośnie do końca najbliższego dziesięciolecia o zaledwie 100 złotych. Analiza ta jest o tyle istotna, że w oparciu o nią można podejmować decyzje co do zaciąganych zobowiązań. Mając pewność, że stopy procentowe (i związane z nimi koszty kredytów) raczej nie wzrosną, nie trzeba będzie zaciągać zobowiązań o stałym oprocentowaniu. Racja, stała wartość tych rat utrzymana zostanie wyłącznie przez kilka lat, czyli nie na cały czas kredytowania, ale i tak pozwoliłaby ona przeczekać zbliżający się wstrząs. O ile on w ogóle nastąpi…

Realizm prognoz ekonomicznych

Nie jest tajemnicą, że obecny, bardzo niski zresztą poziom stóp procentowych, jest „zasługą” pandemii koronawirusa. Można być raczej pewnym, że problem ten nie rozwiąże się do połowy przyszłego roku, co oczywiście przełoży się na półroczną stabilność wysokości rat. Należy jednak pamiętać, że ostatnio pojawiły się inne analizy, które jasno wskazywały, że okres gwałtownego wzrostu stóp procentowych, ma przypaść na lata 2022/2023. Trzeba też podkreślić, że analiza wykonana na podstawie kontraktów IRS, nie jest w pełni wiarygodna i nie można w oparciu o nią podejmować decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Niemniej perspektywa pozyskiwania tanich kredytów przez najbliższe 10 lat, świadczy o tym, że sytuacja gospodarcza państwa jest bardzo zła.

Kilka słów podsumowania

O ile dla kredytobiorców perspektywa wieloletniej obniżki stóp procentowych jest czymś korzystnym, o tyle z punktu widzenia posiadaczy wkładów, jest ona krańcowo niekorzystna. W ten sposób pośrednio zachęca się ludzi do inwestowania w aktywa trwałe, które nie są środkami pieniężnymi. Cóż, takie czasy właśnie nadeszły.

poniedziałek, październik 26, 2020

Kiedy kredyt konsolidacyjny może się nam przydać?

Kredyt konsolidacyjny bez wątpienia może okazać się bardzo przydatny, dlatego też wiele osób korzysta z tego rodzaju rozwiązań. Zanim jednak podejmiemy decyzję w tym zakresie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie możliwości daje nam ten rodzaj zobowiązania. Trzeba również wiedzieć, dla kogo jest on przeznaczony. Taka wiedza merytoryczna jest bardzo potrzebna, gdyż bez odpowiednich informacji trudno jest zarządzać swoim budżetem. To jednak tylko część czynności analitycznych i danych, które musimy zgromadzić. Trzeba więc przygotować się na konieczność podjęcia szeregu rozmaitych działań w naszym procesie decyzyjnym.

Chęć modyfikacji warunków spłaty dotychczasowych zobowiązań

Kredyty konsolidacyjne powstały z myślą o osobach mających już na swoim koncie długi zaciągnięte w bankach. Dzięki konsolidacji zobowiązań można niejednokrotnie zmodyfikować nieco warunki, na jakich spłacamy nasze zadłużenie. Nieraz może się to naprawdę bardzo przydać, ponieważ nasze finanse mogą ulegać rozmaitym zmianom, zobacz czy Ci się to opłaca na 17bankow.com. Może więc zdarzyć się, że zależeć nam będzie, na przykład, na obniżeniu wysokości comiesięcznie płaconych rat. Kredyty konsolidacyjne niejednokrotnie to umożliwiają, choć trzeba pamiętać, że wiązać się może z tym wydłużenie okresu kredytowania, a często również podwyższenie kosztów całkowitych zadłużenia. Musimy więc zawsze dokładnie sprawdzić parametry ofert kredytów konsolidacyjnych, a także warunki naszych dotychczasowych zadłużeń. Trzeba również zbadać, jakie są nasze potrzeby i oczekiwania w stosunku do kredytu konsolidacyjnego.

Chęć połączenia kilku zadłużeń w jedno

Osoby, które spłacają kilka kredytów, niejednokrotnie mogą chcieć połączyć istniejące zobowiązania w jedno. Może to być wygodne chociażby z perspektywy spłacania rat – zamiast wykonywać kilka przelewów na różne kwoty, można wówczas robić tylko jeden przelew. Kredyt konsolidacyjny umożliwia tego rodzaju modyfikację. Od strony organizacyjnej może więc być to naprawdę interesująca opcja. Jeżeli jednak miałaby to być nasza jedyna motywacja do skorzystania z takiego zobowiązania, przedsięwzięcie może stracić swój sens – w końcu wspomniane wcześniej koszty całkowite zadłużenia mają bezpośrednie przełożenie na nasz budżet i trzeba mieć tego świadomość.

środa, sierpień 12, 2020

Bezpieczeństwo lokat bankowych

Lokaty bankowe to jedne z najstarszych propozycji finansowych oferowanych przez róźne instytucje finansowe. Najczęściej jednak tego rodzaju depozyty przyjmowane są przez SKOKi i banki- instytucje, które są jednymi z najbardziej zaufanych i stabilnych jednostek oferujących podobne warianty finansowe.

Kontrola

Lokowanie środków finansowych w bankach stanowią jeden z bezpieczniejszych form deponowania pieniędzy dostępnych na rynku finansowym i taka forma stanowi minimalne ryzyko dla klientów, którzy chcieliby skorzystać z takiej formy oszczędzania. Banki są restrykcyjnie kontrolowane przez państwo, dlatego klienci mogą czuć się bezpieczni w sytuacji, gdy będą zamierzali ulokować pieniądze w tego typu instytucjach finansowych. Większość decyzji, które podejmują banki muszą być zgodne z prawem bankowym, a także ustawami kredytowymi, a więc podlegają ustaleniom odgórnie ustalanym przez organy państwowe. Ważne są również rekomendacje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która stanowi również ważny organ kontroli banków.

Wszelkie spory i reklamacje, które mogą składać klienci w związku z wszelkimi problemami z bankami są bardzo sprawnie rozpatrywane i ujednolicone prawnie co ułatwia cały proces. Rzecznik konsumenta to pierwszy organ, u którego mogą dochodzić swoich praw pokrzywdzeni konsumenci przez banki w powiecie czy mieście. Jeśli chodzi o pozew zbiorowy dochodzenie swoich praw dokonuje się za pośrednictwem UOKiK.

Gwarancje

W szczególnych przypadkach może dojść do upadku SKOKu czy banku choć takie prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Wówczas istnieją specjalne zabezpieczenia, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy zdeponowanych w tego typu instytucjach finansowych. Tak zwany Bankowy Fundusz Gwarancyjny to swoiste zabezpieczenie, które chroni konsumentów, klientów banków przed ryzykiem upadku instytucji finansowych. Instytucja BFG tworzy rezerwę finansową stworzoną na wypadek upadku jednego z członków tego typu funduszu. Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy banków w formie specjalnych składek, dlatego też chroni to wszystkich klientów w sposób jednakowy i sprawiedliwy. Równowartość stu tysięcy euro to gwarancja przewidziana na każdego klienta niezależnie od liczby posiadanych rachunków w banku. Całość kwoty gwarantowanej dotyczy sumy wszystkich środków, które klienci zdeponowali na lokatach terminowych, RORach, kontach oszczędnościowych i bieżących rachunkach i obejmuje oprócz wkładu poniesionego przez klienta również odsetki.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków w bankach gwarantuje państwo i instrumenty, które prawnie regulują to co klienci wpłacają na konta i lokaty. Można więc uznać, że każda osoba, która zechce zaoszczędzić środki w bankach może czuć się bezpiecznie i pewnie. W ten sposób ważne dla klienta powinno być przede wszystkim jak wysokie jest oprocentowanie i czas na jaki zostaną zdeponowane środki finansowe w bankach.

czwartek, czerwiec 4, 2020

Jak zweryfikować swoje finanse przy kredycie gotówkowym?

Jeśli zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu gotówkowego, musimy zweryfikować, czy takie zobowiązanie nie jest ponad nasze siły. Chodzi o to, czy nasz budżet jest w stanie udźwignąć konieczność spłacania comiesięcznych rat, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Trzeba także mieć na uwadze perspektywy dotyczące naszych finansów, chociaż nasze analizy musimy opierać na analitycznych danych i dokumentach. Weryfikacja naszej sytuacji finansowej może nam znacząco pomóc przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kredytu gotówkowego, dlatego też nie możemy jej bagatelizować.

Dlaczego potrzebna jest analiza własnej sytuacji finansowej?

Jak wiadomo, instytucje bankowe sprawdzają naszą zdolność kredytową, jeśli aplikujemy o kredyt gotówkowy. Niemniej jednak nie możemy polegać wyłącznie na ich działaniach – nie mają one bowiem dostępu do wszystkich informacji, a poza tym za taką analizę odpowiedzialne są osoby z zewnątrz, a nie my sami. Samodzielne sprawdzenie własnej sytuacji finansowej może nam pomóc w ocenie naszych szans na uzyskanie kredytu gotówkowego, a także dać nam pogląd na to, jakie warunki zadłużenia mogą być adekwatne do okoliczności. Jest to z pewnością bardzo przydatne narzędzie w procesie decyzyjnym odnoszącym się do zobowiązań finansowych.

Operowanie faktami i skrupulatność

Trzeba pamiętać o tym, aby skupiać się na faktach i dokładnie zbadać swoje finanse. Nie możemy działań na podstawie domysłów, czy też wspomnień, które z biegiem czasu mogły już przecież ulec zatarciu i rozmyciu w naszej głowie. Należy przeprowadzać kalkulacje bazujące na dokumentacji oraz uwzględniające szereg czynników. Do naszych zadań musimy podejść z wielką wnikliwością i skrupulatnie podchodzić do swoich działań.

Jakie dane musimy wziąć pod uwagę?

Jeśli chodzi o naszą sytuację finansową, wszelkie dane mogą mieć duże znaczenie, dlatego nie należy skupiać się wyłącznie na podstawowych elementach swojego budżetu. Duże znaczenie z pewnością ma to, ile zarabiamy, ile wydajemy, ile osób znajduje się w naszym gospodarstwie domowym, ile mamy oszczędności, a także, czy nasze przychody są stabilne. To jednak tylko część kwestii, które musimy poruszyć w naszych analizach, dlatego nie należy się ograniczać w tym zakresie tylko do elementarnych zagadnień.

czwartek, kwiecień 2, 2020

Wolny kapitał: inwestycja czy spłata hipoteki?

Jedną z najdłużej trwających debat na temat finansów osobistych jest pytanie, czy wykorzystać dodatkowe pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego, czy inwestować.

Zanim zaczniesz agresywnie inwestować lub spłacać kredyt hipoteczny, musisz upewnić się, że stan finansowy jest w porządku. Przed wybraniem którejkolwiek z tych opcji powinieneś mieć:

  • W pełni finansowany fundusz oszczędnościowy.
  • Spłacone wszelkie zadłużenie niehipoteczne / odsetkowe.
  • Już teraz przeznaczać co najmniej 15% swoich dochodów na oszczędności emerytalne.

Kiedy już będziesz mieć niezbędne środki finansowe, nadszedł czas, aby zdecydować, które lepiej inwestować lub spłacać hipotekę.

Załóżmy, że masz kredyt hipoteczny w wysokości 500 000 zł o oprocentowaniu 4%, które ma zostać spłacone za 30 lat. Twoja spłata kredytu hipotecznego wynosiłaby 2 378 zł miesięcznie.

W ciągu tych 30 lat zapłacisz 856 000 zł, z czego 500 000 zł to spłaty kwoty głównej, a 356 000 zł to spłata odsetek. Jeśli chcesz agresywnie spłacić hipotekę za 10 lat, zapłacisz 607 000 zł, z czego 500,00 zł to spłata kwoty głównej, a 107 000 zł to spłata odsetek. Pozwoliłoby to zaoszczędzić 249 000 zł na spłatach odsetek.

Aby spłacić hipotekę za 10 lat, a nie za 30 lat, trzeba będzie zwiększyć miesięczną spłatę do 5 055 zł, co oznacza wzrost o 2 677 zł miesięcznie.

Ile pieniędzy spodziewałbyś się po 30 latach, inwestując 2677 zł miesięcznie? Zakładając roczny zwrot w wysokości 6%, miałbyś około 2,69 miliona złotych. Wyraźnie lepszy oczekiwany zwrot niż szybsza spłata kredytu hipotecznego.

Co się stanie, jeśli spłacisz kredyt hipoteczny za 10 lat, a potem skupisz się na inwestowaniu, gdy spłata kredytu hipotecznego całkowicie zniknie?

To całkowicie poprawny punkt widzenia. Powodem spłaty kredytu hipotecznego jest pozbycie się spłaty kredytu hipotecznego. Po spłaceniu kredytu hipotecznego będziesz mieć dodatkowe 5 055 zł miesięcznie. Co się stanie, jeśli poświęcisz ten nowy przepływ gotówkowy inwestowaniu?

Sprawdźmy te liczby.

Jeśli po spłaceniu kredytu hipotecznego w ciągu 10 lat zainwestujesz całe 5 055 zł (poprzednia spłata kredytu hipotecznego) przez następne 20 lat, otrzymasz 2,34 miliona zł. Dodaj 249 000 zł zaoszczędzonych na wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego, a otrzymasz 2 589 000 zł. Chociaż dzięki temu matematyka jest znacznie bliższa, po 30 latach nadal masz więcej oczekiwanego bogactwa, inwestując.

Ważne czynniki do rozważenia? Na pewno horyzont czasowy.

Spłacanie kredytu hipotecznego w ciągu 10 lat zamiast 30 lat jest wyjątkowo agresywnym podejściem, a matematyka nadal sprzyja inwestowaniu. Matematyka byłaby jeszcze bardziej przychylna inwestowaniu w scenariusz, w którym spłata kredytu hipotecznego nastąpiła za 15 lub 20 lat, a nie za 10 lat.

Powód? Złożone odsetki. Jeśli pójdziesz drogą inwestowania, otrzymasz 30-letnie odsetki od pierwszej miesięcznej raty inwestycyjnej. Jeśli spłacisz kredyt hipoteczny w ciągu 10 lat, a następnie zainwestujesz, dostaniesz tylko 20 lat. Jeśli spłacisz kredyt hipoteczny w ciągu 15 lat, a następnie zainwestujesz, dostaniesz tylko 15 lat, a jeśli spłacisz kredyt hipoteczny za 20 lat, a następnie zainwestujesz, dostaniesz tylko 10.

Im dłużej zajmie Ci spłacenie kredytu hipotecznego, tym bardziej matematyka będzie preferować inwestowanie zamiast spłacania kredytu hipotecznego. Widać więc, że jest to dość indywidualna decyzja i warto podczas poszukiwania odpowiedzi zasięgnąć porady kompetentnego doradcy finansowego.